Testuj
teraz

Zamów demo!

Skontaktuj się z zespołem Dronn

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez Dronn.com sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Krakusa 11. Dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na przesłane przez Ciebie zapytanie. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdziesz TUTAJ . Zgoda jest dobrowolna, a jej brak uniemożliwi nam pokazanie Ci jak działa Dronn i jakąkolwiek inną komunikację z Tobą.

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w formularzu przez Dronn.com sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Krakusa 11, dla celów marketingowych, związanych z przesyłaniem do mnie informacji handlowych i marketingowych, pochodzących od administratora oraz jego partnerów handlowych, w związku z różnymi formami działań marketingowych.

Oświadczam, że zostałem poinformowany o możliwości cofnięcia zgody poprzez wysłanie wiadomości na adres mailowy: rodo@dronn.com. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są TUTAJ.”

Twoje dane osobowe chronione są przez nowe unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych („RODO”). Obejmuje ono wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Współpracując z Dronn.com masz pewność, że gwarantujemy najwyższy poziom bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Jako ich administrator działamy w oparciu o najwyższe standardy, a o wszystkich zmianach które mogą mieć jakikolwiek wpływ na Ciebie i Twoje dane, będziemy informować na bieżąco.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Dronn.com sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Krakusa 11, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000401198 („Dronn.com” lub „Administrator”).

 1. Dane kontaktoweWe wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci uprawnień możesz kontaktować się pod adresem email: rodo@dronn.com
 2. Cel przetwarzania: Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu rejestracji Użytkownika oraz korzystania z funkcjonalności Serwisu oraz usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu przez administratora danych. Na podstawie tej zgody udzielimy także odpowiedzi na zapytanie zamieszczone w formularzu.
 3. Podstawa przetwarzania: Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wyrażona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Obowiązek podania danychPodanie przez Ciebie danych osobowych Dronn.com jest dobrowolne. Brak wyrażenia zgody uniemożliwi nam jednak rejestrację w Serwisie i odpowiedź na zapytanie zawarte w formularzu.
 5. Okres retencji:Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do momentu w którym staną się zbędne lub zażądasz ich usunięcia. Po tym okresie będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe wyłącznie w zakresie, w jakim przepisy prawa będą to nakazywały lub dopuszczały.
 6. Odbiorcy danychTwoje dane osobowe w trakcie ich przetwarzania mogą być ujawniane upoważnionym pracownikom i współpracownikom Dronn.com, podmiotom którym powierzyliśmy przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz osobom upoważnionym, zatrudnionym w tych podmiotach.
 7. Przekazywanie danych do państw trzecichPrzetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym
 8. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji:Twoje dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Ciebie.
 9. Twoje uprawnieniaRODO przyznaje każdej osobie której dane są przetwarzane:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – jeżeli dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych lub cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania lub jeśli dane przetwarzane są niezgodnie z prawem lub muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych jeżeli osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia lub jeżeli administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń lub osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  5. prawo do przenoszenia danych osobowych jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy zaistnieją przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją, oraz przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu, o którym mowa powyżej.

  Jeżeli chcesz skorzystać z tych uprawnień napisz do nas na adres e-mail: rodo@dronn..com

 10. Prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych W zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody masz prawo do cofnięcia takiej zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.Jeżeli chcesz skorzystać z tego uprawnienia napisz do nas na adres e-mail: rodo@dronn.com
 11. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt

Gotowy, żeby spróbować?

Wypróbuj demo z pomocą naszego eksperta.

Wypróbuj za darmo Wypróbuj za darmo
Ta strona wykorzystuje pliki cookie i inne technologie automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, zapewniając usługi i cele reklamowe. Korzystając z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki, pliki zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie można znaleźć w Polityce plików cookie.